Zelena energija

greenacle zelena energija

Greenacle je definisao svoju viziju: „Zelena energija na dohvat ruke“, istovremeno stvarajući održivo i napredno životno okruženje. Kompanija vidi neraskidivu vezu između poslovnog sveta, životne sredine i društva, te stoga nastoji da ostvari svoje viziju uz asimilaciju principa održivosti u svim svojim aktivnostima, posebno balansiranjem ekonomskog, ekoloških i društvenih interesa.

Naši partneri iz Izraela izgradili su najveću elektranu zasnovanu na biogasu iz sanitarnog tretmana mulja, postrojenje za anaerobni tretman mulja, koje kogeneriše i toplotu i električnu energiju. Takođe, bili su deo nacionalnog projekta pumpne hidroelektrične energije. Ova metoda skladišti energiju u obliku gravitacione potencijalne energije vode, koja se pumpa iz rezervoara niže nadmorske visine na višu nadmorsku visinu.

Za rad pumpi koristi se jeftina električna energija van vršnog opterećenja. Tokom perioda velike potražnje za električnom energijom, uskladištena voda se oslobađa kroz turbine za proizvodnju električne energije.

Smart Pole sistemi solarne energije

U saradnji sa našim partnerom SOLARPOLE TECNOLOGY & SOLUTIONS www.sts.rs u prilici smo da vam ponudimo:

  • Proizvode i skladište sopstvenu energiju potpuno ekološki sa sopstvenim obnovljivim izvorom energije (SOLAR) – ukida mesečnu pretplatu za struju.
  • Prilagođeni su uređajima koji se elektronski integrišu na strukturu sistema – video nadzor, javna rasveta, WI FI ruteri, LED ekrani, punjači elektro automobila, merači kvaliteta vazduha, emitovanje zvučnih zapisa itd.
  • Nema infrastrukture, električnih vodova ili daljinskih izvora energije, eliminišući troškove.
  • Omogućava lako premeštanje sa svojom plug and play strukturom.
  • Ne zahteva održavanje osim zamene baterija koje se menjaju na 3 ili 12 godina (postoji software koji prati rad baterija i signalizira zamenu)
  •  Dizajniran je po principu neprekidnog rada i kontinuiteta.
  • Za razliku od standardnih panela, vertikalni panoramski solarni paneli  koriste dnevnu svetlost iz svakog ugla i na njih ne utiču spoljašnji faktori kao što su kiša, nagomilani sneg, prašina itd.
  • Dizajniran je na bežičnoj strukturi otklanjajući nedostatke kao što su izrada infrastrukture, degradirano zemljište, prekid kablovske mreže i uticaj glodara
  • VP Tehnologija, razvijena od strane naše kompanije u vertikalnoj strukturi, opremljena je solarnim panelima sa nezavisnom ćelijskom strukturom. Svaki panel od jednog metra obezbeđuje proizvodnju energije iz 30 nezavisnih ćelija.
  • Svi naši modeli stubova opremljeni su sa 360° solarnim panelima kako bi obezbedili visoku energetsku efikasnost.

Kontaktirajte nas