Satelitsko radarsko otkrivanje i mikrolociranje curenja u vodovodnim sistemima

satelitsko lociranje curenja vodovodnih sistema

Nova revolucionarna tehnika otkrivanja gubitaka vode

Neotkrivena curenja vode predstavljaju veliki trošak i trajan izazov za sisteme vodosnabdevanja. Postojeće tradicionalne tehnologije za otkrivanje curenja vode u vodovodnim sistemima iziskuju velika finansijska i vremenska ulaganja operatora vodovodnog sistema.

Utilis, inovativna tehnologija za otkrivanje curenja vode pomoću satelita je novi revolucionarni način traženja curenja vode na osnovu analize radarskih satelitskih snimaka. Tehnologija koja je razvijena za traženje vode na drugim planetama (Mars, Venera) sada se koristi za otkrivanje curenja vode u vodovodnim sistemima.

Prednosti tehnologije

  • celovitost i univerzalnost: tehnologija omogućava brzu detekciju curenja vode u celokupnoj vodovodnoj mreži, u proseku do 3 m ispod različite površine tla, bez obzira na materijal vodovodnih cevi
  • troškovna i vremenska efikasnost: nisu potrebne nikakve investicije u samu vodovodnu infrastrukturu, odmah nakon sprovedene analize terenske aktivnosti za mikrolociranje i sanaciju mogu da se usmere isključivo na otkrivanje lokacije curenja u mreži, bez gubljenja vremena na terensko traženje lokacija curenja
  • dostupnost rezultata analiza: jednostavan i brz pristup podacima analiza preko grafičkih prikaza u aplikacijama u oblaku
  • periodičnost i ponovljivost: mogućnost redovnih periodičnih analiza, uz vizuelizaciju detektovanih lokacija curenja u mreži u svakom pojedinačnom slučaju i praćenje rezultata sanacije kvarova
  • upravljanje gubicima vode: rezultati su osnov za optimalno i kvalitetno planiranje svih budućih aktivnosti i upravljanja vodovodnim sistemom

Kontaktirajte nas