Ponovna upotreba prečišćene otpadne vode

Obezbedite uštedu pri ponovnoj upotrebi otpadne vode. Nudimo tehnologije prečišćavanja otpadnih komunalnih i industrijskih voda.

ponovno koriscenje preciscene vode greenacle

Komunalne otpadne vode

U biorazgradive vode se svrstavaju komunalne otpadne vode i ostale biološki razgradive otpadne vode (procedna voda sa deponija).

Smatra se da je komunalna otpadna voda biološki lako razgradiva. Ukoliko ne postoje posebni zahtevi, na ispustu se koriste klasični prečistači na bazi različitih tehnologija. U poslednje vreme vrši se njihova nadogradnja procesom za uklanjanje fosfora.

U slučaju posebnih zahteva koristi se Membranski BioReaktor (MBR). Kod MBR tehnologije se umesto sekundarnog tretmana ugrađuju UF membrane za odvajanje aktivnog mulja i prečišćene vode.

Prednosti upotrebe MBR tehnologije

  • voda je potpuno bistra i bez mikroorganizama
  • koncentracija aktivnog mulja je veća, zato su zapremine bioreaktora manje

Industrijska otpadna voda

Otpadne vode koje se javljaju u industriji najčešće su opterećene hemijskim parametrima (pH, HPK – hemijska potrošnja kiseonika, teški metali), zato je potrebno primeniti odgovarajući tretman za smanjenje kritičnih vrednosti parametara u vodi, koje su inače specifične za svaku industriju.

Vrednosti otpadnih voda treba da se smanje na zakonom propisane koncentracije.

U tretmanu industrijske vode primenjuju se fizičko-hemijske metode, kao što su:

  • aeracija i flotacija
  • koagulacija i flokulacija
  • gruba filtracija
  • neutralizacija
  • ozoniranje
  • AOP
  • filtracija
  • otpor

Kontaktirajte nas